Vegotsky

Teori perkembangan kanak kanak lev vygotsky - copy Teori perkembangan kanak kanak lev vygotsky – copy Presentation Transcript

  • 1. PERKEMBANGAN KANAK-KANAK LEV VYGOTSKY (KOGNITIF) Disediakan oleh : Anonymous
  • 2. Latar belakang Vygotsky Lev Vygotsky merupakan ahli psikologi Russia yang asalnyamendalami ilmu perubatan tetapi akhirnya mempelajari bidangundang-undang dan kesusasteraan.Lev vegotsky menekankan peranan sosial dan budaya dalam perkembangan kanak-kanak. Menurut beliau kebanyakan daripada kemahiran kognitif
  • 3. kognitif• Merupakan proses peningkatan keupayaan pemikiran, pengetahuan dan keintelektualan seseorang kanak-kanak dan kemampuan menjana akal budi dalam pelbagai aktiviti penyelesaian masalah, memahami, menganalisa, d an pemahaman tentang dirinya.
  • 4. Teori PKK vygotksy• Teori vygotsky mempunyai dua faktor utama iaitu : – interaksi sosial – kemahiran berbahasa
  • 5. Interaksi sosial• Pemikiran kanak-kanak berkembang akibat dari pergaulan dengan orang lain. Pergaulan dan interaksi yang bermakna ini selalunya berlaku antara kanak-kanak dengan individu yang lebih berpengetahuan darinya.
  • 6. Kemahiran berbahasa• Kanak-kanak akan bergaul dengan masyarakat sekelilinya dan kemudiannya akan menggunakan maklumat-maklumat yang diperolehi dalam interaksi- interaksi yang lain iaitu mungkin semasa bermain atau apabila berdepan dengan situasi yang hampir sama di masa akan datang.
  • 7. Perkembangan kognitif• Peringkat sosial yang mana maklumat yang diperolehi hasil daripada interaksi antara dua individu seperti ibu bapa, rakan- rakan, dan jiran.• Peringkat individu iaitu kebolehan menukar maklumat dan pengetahuan yang diperolehi daripada interaksi sosial kepada kefahaman individu.
  • 8. Zon perkembangan proksimal• Kemahiran-kemahiran yang sukar dilakukan oleh kanak-kanak boleh dijayakan dengan bantuan dan bimbingan orang-orang dewasa atau rakan sebaya yang lebih mahir.• Dalam zon perkembangan proksimal terdapat had atas dan had bawah. Had atas ialah Kemahiran yang boleh dicapai dengan bantuan individu yang lebih
  • 9. Konsep perencah (scaffolding)• mengubahsuai tahap sokongan yang diberikan dan berkait rapat dengan zon perkembangan proksimal.• Perbualan dan interaksi adalah alat yang penting semasa proses perencah untuk mendapat konsep- konsep baru dan lebih sistematik.
  • 10. Sambungan…• Menurut vygotsky, berkomunikasi dengan diri sendiri juga boleh dijadikan salah satu perkembangan kanak-kanak yang bagus kerana dapat mengawal tingkah lakunya sendiri. Malah kanak-kanak yang sering bercakap dengan diri sendiri lebih cekap dalam kemahiran sosial berbanding kanak-kanak yang tidak bercakap sendiri. Hasil
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s